Regler

Att våra leksaker är rena och i bra skick är super viktigt!

Medlemskap

Medlemskapet är knutet till en vuxen (visa ID-kort), men gäller hela familjen. För att bli medlem, behöver vi följande info: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, email adress. Vid tecknande av medlemskap ska legitimation uppvisas. Vid lån ska antingen medlemskort eller legitimation kunna uppvisas.

Lånet

Det går att låna 3 artiklar/familj åt gången, i 3 veckor.

Låntagaren ansvarar själv för att leksakerna/artiklarna används på säkert sätt eller ett sätt som de är avsedd för att användas på. Om ej annat anges skall leksakerna endast användas och förvaras inomhus.

Rengöring innan återlämning

Låntagaren ansvarar för att rengöra samt se till att artiklarna är kompletta innan återlämning

Alla leksakerna har en lapp som visas hur de ska rengöras, samt ur många delar leksakerna innehåller

Försenade lån, skador och förluster

Vi har förståelse för att leksaker kan gå sönder i olyckor, men om låntagaren är medvetet oaktsam eller det händer flera gånger så dras medlemskapet in.

Om artikeln inte alls lämnas tillbaka får låntagaren betala för artikelns motsvarande nyprisvärde.

Om artikeln inte kommer tillbaka och betalning ej görs dras medlemskapet in.

Leksakerna skall endast användas och förvaras inomhus.

Förlänga lån

Det går alltid att förlänga lånet via hemsidan så länge ingen annan har reserverat i efterhand.

Personskador

Vänersborgs Leksaksbibliotek ansvarar ej för eventuella personskador.

Glöm inte att tygpåsen du får är ingen leksak!

Kontakta oss så snabbt som möjligt om:

  • Du ej har möjlighet att lämna tillbaka artikeln innan låneperiodens slut.
  • Skador och försvunna delar
  • Leksaker tappades bort

Att våra leksaker och baby-/barnartiklar är rena är superviktigt för att fler ska vilja låna från oss. Det är också viktigt för att motverka att förkylningar och andra virus sprids. Innan återlämning ansvarar låntagaren för att den återlämnade artikeln är ordentligt rengjord och helt torr vid återlämningstillfället. Vid återlämningen kontrolleras också att artikeln är ren. Om du känner dig osäker på hur du ska rengöra en viss artikel, prata med oss.

Kolla gärna på beskrivningen av leksakerna.