Regler

Att våra leksaker är rena och i bra skick är super viktigt! Medlemskap Medlemskapet är knutet till en vuxen (visa ID-kort), men gäller hela familjen. För att bli medlem, behöver vi följande info: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, email adress. Vid tecknande av medlemskap ska legitimation uppvisas. Vid lån ska antingen medlemskort eller legitimation kunna uppvisas. … Continue reading Regler